Stanislav Kokoška (ed.): Obrana národa v dokumentech 1939–1942

Vojenská odbojová organizace Obrana národa začala vznikat hned po okupaci českých zemí, kolem 20. března 1939. Její budování probíhalo velmi rychle a v předvečer vypuknutí druhé světové války již disponovala ucelenou velitelskou strukturou a základním plánem pro zahájení ozbrojeného povstání. Zároveň se věnovala zpravodajské činnosti, organizovala odchody dobrovolníků do zahraničních jednotek a podílela se na vydávání ilegálního tisku. Gestapo ji sice několikrát citelně zasáhlo, ale její definitivní konec se přiblížil  teprve na podzim 1941. Činnost Obrany národa se fakticky uzavřela zatčením generála Bedřicha Homoly 31. prosince 1941 a symbolickou tečku v její historii přinesl 21. březen 1942, kdy štábní kapitán Václav Morávek padl na Prašném mostě v Praze v boji s přesilou gestapa.
Edice přináší celkem 120 dokumentů, které pokrývají její činnost od května 1939 do března 1942. Pravděpodobně nejzajímavější část představují rozkazy a směrnice z archivu Krajského velitelství Obrany národa v Hradci Králové, největší část tvoří kurýrní zprávy a radiotelegrafické depeše dokumentující vzájemný styk mezi jejím velením v Praze a vojenskými středisky zahraničního odboje a další velký celek představují zprávy pražské řídící úřadovny gestapa.

Publikace je volně ke stažení zde.

ÚSTR, Praha 2017, 1. vydání, elektron., 264 s., ISBN 978-80-87912-92-8

ÚSTR, Praha 2018, 1. vydání, brož., 318 s., ISBN 978-80-88292-16-6

Knihu Obrana národa v dokumentech 1939–1942 si můžete zakoupit ve vybraných knihkupectvích nebo prostřednictvím internetu na stránkách knihkupectví Kosmas.cz.