Securitas Imperii 39/2021

Sté výročí založení komunistické strany je vhodnou příležitostí ohlédnout se za tím, jak strana vznikala, jak se chopila a udržela u moci, a jak nakonec o své postavení přišla. Druhé letošní číslo odborného časopisu Securitas Imperii navazuje na mezinárodní konferenci, která se uskutečnila v květnu tohoto roku v Praze (viz https://100letksc.cz/en/). Konferenci společně uspořádaly Ústav pro studium totalitních režimů a Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i.

i

i

i

i

i

i

i

i

ACADEMIC TALKS
STUDIES
REVIEWS
REPORTS