Rio Preisner: Kritika totalitarismu. Kompletní vydání

Kompletní vydání základního díla křesťanského germanisty, teatrologa, filozofa a básníka žijícího od roku 1968 v exilu ve Spojených státech, jednoho z nejvýznamnějších českých konzervativních myslitelů a kritiků moderny, který se může zařadit po bok E. Voegelinovi, H. Arendtové a R. Aronovi. Text knihy je prezentací rukopisu, který ve dvou svazcích (Kritika totalitarismu a Česká existence) obsahuje Preisnerova pozůstalost. Vydání doplňuje a zpřesňuje všechna předchozí vydání (KA Řím a Rozmluvy), přináší řadu důležitých fragmentů a aktualizuje dílo této výjimečné osobnosti. Knihu připravil k vydání Jiří Hanuš, který je také autorem obsáhlého doslovu, jež rozkrývá Preisnerovu metodu práce i jeho základní filozofická východiska (kritika gnóze, moderní gnozeologie a myšlení G. F. Hegela a K. Marxe). Dílo je opatřeno jmenným rejstříkem.

Centrum demokracie a kultury – ÚSTR, Brno – Praha 2019, 1. vydání, váz., 736 s., ISBN 978-80-7325-475-9 (CDK), ISBN 978-80-88292-50-0 (ÚSTR)

Knihu Kritika totalitarismu. Kompletní vydání si můžete zakoupit ve vybraných knihkupectvích nebo prostřednictvím internetu na stránkách knihkupectví Kosmas.cz.