Paměť a dějiny 1/2009

Počáteční číslo třetího ročníku historické revue Paměť a dějiny vyšlo krátce po 70. výročí okupace Čech a Moravy německými vojsky. K tomuto datu proto přispívají studie Jaroslava Rokoského Osudný 15. březen a Rudolf Beran a Radana Láška Obrana Podkarpatské Rusi. Výročí únorového převratu v roce 1948 zase připomíná studie Václava Vebera Jak to bylo s demisemi v únoru 1948, která poopravuje tradovaný historický omyl o formálně legálním přechodu komunistů k moci. Nově také představujeme rubriku III. odboj, v níž budeme mapovat dosud málo či vůbec známé události protikomunistického odboje a osudy osob s nimi spojené. V rozhovoru Adama Hradilka představujeme Elijahu Ripse, který se v dubnu 1969 pokusil upálit v centru lotyšské Rigy na protest proti okupaci ČSSR vojsky Varšavského paktu. Konečně také vychází příběh Miroslava Dvořáčka, jehož osudy dlouho zastiňovala tzv. kauza Kundera. V sekci pro dokumenty pak Pavel Žáček představuje činnost prokuratury na sklonku komunistické vlády, v letech 1988–1989.

Editorial

Obsah

Studie a články

Rozhovor

Dokumenty

Příběh 20. století>

III. odboj

Struktury moci

Fórum

Zapomenutá slova

Výstavy a konference

Recenze

Summaries

Aktuality

Na okraj

Paměť a dějiny – čtvrtletník, ročník III, číslo 1 | Vydává: Ústav pro studium totalitních režimů České republiky | Šéfredaktor: Jan Hanzlík | Obrazová redakce: Alžběta Medková, Patrik Virkner, Zdeněk Hnát | Grafická úprava a sazba: Petr Puch, Kakalík | Jazyková redakce: Jana Kudělková, Jitka Míšková | Poštovní adresa redakce: Siwiecova 2, Praha 3, 130 00 | emailujte na: jan.hanzlik@ustrcr.cz | Tisk: HART PRESS, spol. s r.o., Otrokovice | PaD využívá obrazového materiálu agentury ČTK a fondů těchto archivů: Archiv bezpečnostních složek (ABS), Národní archiv (NA), archiv Jana Bejšovce, Přemysla Fialky, Václava Chadima, Vlastimila Juppy, Ivy Militké-Dlaskové a Jiřího Reichla | Na obálce použita fotografie z archivu ČTK | Náklad: 3000 výtisků – ISSN 1802-8241 | Použití materiálů jen se souhlasem redakce | Informace o předplatném naleznete na: www.ustrcr.cz/uvod/pamet-a-dejiny-info/ | Evidenční číslo: MK ČR E 18413 |