Obrazy (z) kolektivizace

DVD Obrazy (z) kolektivizace by mělo pomoci učitelům s výukou soudobých dějin. Nabízí tematicky koncipované kompozice audiovizuálních materiálů, doplněné metodickými podněty a pracovními listy. Každý klip je popsán a opatřen charakteristikou zdroje, možnými otázkami, metodickými podněty a historickým komentářem, který zasazuje dění v ukázce do patřičných souvislostí. DVD obsahuje celkem 150 filmových klipů z 32 českých a slovenských filmů v celkové délce 332 minut a dalších 36 ikonografických dokumentů (plakáty, karikatury, obrazy nebo fotografie). Není tedy možné (ani účelné) použít v rámci výuky veškerý materiál. Není to ani smyslem tohoto kompletu. DVD lze vnímat jako databanku různých materiálů, ze které si uživatel vybírá podle svých preferencí či spíše podle svých učebních plánů a didaktických záměrů. V úvodu DVD najde uživatel řadu metodických textů navrhujících způsoby práce s materiálem a také 32 již připravených výukových jednotek na různá témata, od rozkulačení až po proměny obrazů komunistické utopie. Autorský tým vnímá proces kolektivizace především jako nástroj komunistické strany k ovládnutí venkova, a to s využitím celého spektra donucovacích metod, od administrativních a ekonomických až po tvrdou perzekuci. Přirozené vývojové trendy proměny venkova a zemědělského hospodaření probíhající ve svobodných společnostech byly v našich podmínkách dynamizovány nepřípustnými prostředky, včetně využití přirozeného (mnohdy oprávněného) sociálního napětí k třídní konfrontaci mezi majetnými a nemajetnými. DVD zachycuje sociální poměry tradičního venkova, jeho svébytné kulturní normy a hodnoty a proces jeho transformace v 50. a 60. letech. Ukazuje metody a formy zakládání JZD, způsoby jejich hospodaření i tradiční politické rituály. DVD přináší kromě „fakticity“ kolektivizace také materiály k analýze proměny jejího obrazu. Nabízí témata proměny obrazu kolektivizace od 50. let přes Pražské jaro až po normalizaci. DVD lze použít k mediální výchově, neboť nabízí analýzu forem mediálních reprezentací. Na příkladu kolektivizace tak lze demonstrovat principy fungování mediálních produktů. Každá kapitola je opatřena metodikou, která obsahuje historický kontext tématu a zároveň metodické podněty k jeho realizaci, včetně klasifikace jednotlivých aktivit do revidované Bloomovy taxonomické tabulky.

ÚSTR, Praha 2011, 1. vydání, ISBN 978-80-87211-57-1

DVD bylo vydáno v nákladu 4 000 kusů a je určeno základním, středním a vysokým školám a dalším vzdělávacím institucím. DVD bude také zdarma distribuováno účastníkům školení a seminářů ÚSTR.

FOTOUKÁZKY Z DVD

STRUKTURA DVD

Disk 1 – didaktický disk

 1. Chronologie 1. Podrobné kalendárium 2. Chronologie
 2. Téma 1. Mýtus venkova 2. Proměna sedláka v kulaka (ideologické kódování sedláka) 3. Venkov a moc (represe a diskriminace) 4. Zakládání JZD: Agitace 5. Fungování JZD 6. Proměny obrazů JZD 7. Schůze 8. Obrazy budoucnosti 9. Modernizace venkova 10. Obraz nového, komunistického venkova 11. Normalizační přepisy kolektivizace 12. Folklor
 3. Obrazy venkova 1. Jak vzpomínáme 2. Moc obrazu 3. Příběhy 4. Symboly 5. Zobrazení
 4. Ikonografie 1. Plakáty 2. Kolektivizace v socialistickém realismu 3. Karikatury 4. Fotografie
 5. Příběh Vyhnanic 1. Historická studie 2. Ideologický obraz Vyhnanic 3. Vzpomínání na Neobyčejná léta

Disk 2 – bonusový disk

 • Nezorané meze (1968)
 • Odměna podle zásluhy (1952)
 • Príbetská jar (1956)
 • Vedoucí autorského týmu: Mgr. Jaroslav Pinkas
 • Autoři: Mgr. Jaroslav Pinkas, Mgr. Kamil Činátl, Ph.D., Mgr. Jiří Urban, Mgr. Václav Ruml, Mgr. Petr Slinták
 • Redaktor bonusového disku: Mgr. Petr Slinták
 • Spolupracující instituce: Ústav paměti národa, Národní filmový archiv, Slovenský filmový ústav, Česká televize, Národní zemědělské muzeum, Krátký film, Bontonfilm

Posudky: