Nela Srstková (ed.): Historie versus propaganda. Vztah k minulosti v současném Rusku

Skončilo s pádem Berlínské zdi a sovětského impéria období propagandy a manipulace s dějinami? Jak může překroucení minulosti ovlivnit aktuální dění? Pohled na současné Rusko nabízí znepokojivé odpovědi. Díky zkoumání sovětských represí máme sice čím dál víc teoretických poznatků, avšak veřejná debata v Rusku je většinou ignoruje. Oficiální orgány stále víc tlačí na to, aby se historie vykládala jinak — podle předem daných šablon, často v duchu sovětského režimu. A instituce, které se snaží historii kriticky zkoumat, se dostávají do potíží. U většiny české společnosti zatím dění v Rusku nevyvolává odezvu — navzdory vlastním historickým zkušenostem. Máme však dostatek informací? Posláním konference, kterou ÚSTR uspořádal dne 9. – 10. 12. 2015, bylo vytvořit příležitost k přímému, bezprostřednímu setkání s děním v soudobém Rusku a obohatit českou debatu o něm.

ÚSTR, Praha 2016, 1. vyd., elektronicky, 88 s., ISBN 978-80-87912-64-5 (česky, PDF), ISBN 978-80-87912-61-4 (rusky, PDF), ISBN 978-80-87912-66-9 (rusky, EPUB)

Publikace je volně ke stažení zde.

Sborník v ruštině je volně ke stažení ve formátu PDF a EPUB.

Konference Historie versus propaganda. Vztah k minulosti v současném Rusku (Praha, Velkopřevorský palác,

9. – 10. prosince 2015)