Martin Palouš, Glenn Hughes (eds.): Přítomnost minulosti. Eseje o paměti, konfliktu a usmíření

Tato kniha vznikla v návaznosti na projekt konference Program Václava Havla pro lidská práva a diplomacii na Floridské mezinárodní univerzitě ve spolupráci s českou neziskovou organizací Post Bellum a Knihovnou Václava Havla. Jejím základním tématem je paměť, lidská schopnost podržet v mysli a znovu zpřítomnit minulé události, ať už měly své místo v životě individuálním, či se týkaly zkušeností učiněných kolektivně, v rámci národního společenství, jehož je životní příběh každého z nás součástí. Dvakrát (na jaře a na podzim 2017) jsme pozvali skupinu lidí zabývajících se tímto tématem buď „teoreticky“, to jest jako předmětem obecné úvahy v rámci svých společenskovědních oborů, nebo střetávajících se s ním ve svém praktickém životě, v rámci historické zkušenosti svého národa, v tomto případě kubánského, a vybídli jsme je ke společné diskusi.

Obsah knihy si můžete prohlédnout zde.

ÚSTR – Post Bellum, Praha 2020, 1. vydání, brož., 216 s., ISBN 978-80-88292-76-0 (ÚSTR), ISBN 978-80-907404-6-4 (Post Bellum)

Prezentace knihy

Diskuze Jak předávat zkušenosti s totalitarismem? proběhla 25. května v Knihovně Václava Havla. Zúčastnili se jí Daniel Kroupa, Martin Kroupa, Martin Palouš a Michael Žantovský, moderovala Blanka Mouralová (ÚSTR). Pořad je ke zhlédnutí na Havel Channel a na Facebooku.