Karina Hoření a kol.: Co si myslíš o… Předsudky v české společnosti a jak s nimi účinně pracovat ve škole

Kniha shrnuje výsledky výzkumu o postojích české společnosti k Romům a Židům a jak může škola tyto postoje ovlivňovat u  žáků a studentů. Na základě rozhovorů s lektory a učiteli o tom, jak fungují ve třídách vzdělávací programy o menšinách, přináší autoři doporučení ke zlepšení výuky k toleranci. Publikace také přináší přehled o  dostupných vzdělávacích materiálech  a institucionálním rámci vzdělávání v ČR. Součástí publikace je také studie, která shrnuje výsledky sociologických šetření z posledních dvaceti let o postojích české populace k Romům a Židům.

Publikace je volně ke stažení zde.

ÚSTR – Sociologický ústav AV ČR, Praha 2018, 1. vydání, brož., 224 s., ISBN 978-80-87912-86-7 (ÚSTR), ISBN 978-80-7330-321-1 (SOÚ AV ČR), ISBN 978-80-88292-00-5 (ÚSTR, PDF), SBN 978-80-7330-321-1 (SOÚ AV ČR, PDF)

Publikace Co si myslíš o… Předsudky v české společnosti a jak s nimi účinně pracovat ve škole vznikla v rámci projektu Eliminace anticiganismu a antisemitismu v českých školách.

Více informací o projektu naleznete zde.