Kamil Činátl, Jaroslav Pinkas a kolektiv: Dějiny ve filmu. Film ve výuce dějepisu

Kniha vznikla v rámci projektu Dějepis v 21. století: multimediální aplikace pro dějepisnou výuku, který byl realizován s podporou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, evropských strukturálních fondů a státního rozpočtu ČR. Publikace se zaměřuje na filmové obrazy minulosti a jejich význam pro historickou kulturu. Problematiku nahlíží z perspektivy didaktiky dějepisu a promýšlí možnosti využití filmu jako nástroje vzdělávání. Práce vychází ze zahraničních konceptů didaktiky dějepisu, které aplikuje na české prostředí. V části Teorie shrnuje klíčové pojmy a postupy, které souvisí s užitím filmového média k vzdělávacím cílům. V navazující části obecnou problematiku ilustruje na případových studiích, které didaktické koncepty spojují s konkrétním filmovým materiálem.

Ústav pro studium totalitních režimů, Praha 2014, 1. vydání, 249 str., ISBN 978-80-87912-11-9

Eratta

Kapitola 3 (Závěr) je nedopatřením umístěna na str. 208 namísto str. 242 (dle obsahu). Jména v rejstříku excerpovaná z kapitoly 2.4 jsou vzhledem k tomu o dvě stránky posunuta. Za chybu se omlouváme.

Ohlasy v médiích