Jaroslav Najbert, Stanislav Palatka: Expedice Podyjí. Devět mlýnů a Podmolí: náměty na badatelské aktivity pro žáky základních a středních škol

Knihu Expedice Podyjí ocení vedle učitelů a žáků všichni zájemci o regionální historii a přírodu národního parku Podyjí. Učitelé, vychovatelé i rodiče v knize najdou náměty na badatelské úkoly pro děti a mládež. S jejich pomocí mohou procházku národním parkem proměnit v cestu za poznáváním minulosti i současnosti údolí Devět mlýnů a blízkého okolí. Ostatní v knize naleznou dosud nepublikované historické prameny, příběhy a fotografie.
Kniha, která vznikla ve spolupráci Ústavu pro studium totalitních režimů, Správy národního parku Podyjí, Základní školy Pražská ve Znojmě a dalších institucí, narušuje tradiční představy, že se žáci ve škole učí jen neužitečné izolované informace. Nabízené aktivity smysluplně propojují humanitní a přírodovědné předměty, minulost a současnost.

Publikace je volně ke stažení zde.

ÚSTR – Správa národního parku Podyjí, Praha – Znojmo 2017, 1. vydání, brož., 112 s., ISBN 978-80-87912-81-2 (ÚSTR), 978-80-87643-03-7 (SNPP), ISBN 978-80-87912-06-5 (ÚSTR, PDF), 978-80-87643-06-8 (SNPP, PDF)

Více informací o pilotním vzdělávacím projektu si můžete přečíst na internetových stránkách Správy Národního parku Podyjí a na stránkách Dějepis v 21. století.

Knihu Expedice Podyjí. Devět mlýnů a Podmolí: náměty na badatelské aktivity pro žáky základních a středních škol si můžete zakoupit ve vybraných knihkupectvích nebo prostřednictvím internetu na stránkách knihkupectví Kosmas.cz.