Jan Synek: Svobodni v nesvobodě. Náboženský život ve věznicích v období komunistického režimu

Po únorovém převratu v roce 1948 se věznice v Československu začaly plnit politickými vězni. Nemalou část z nich tvořili duchovní i prostí věřící křesťanských církví. Během věznění si v krajně nepříznivých podmínkách většinou dokázali uchovat nejen svou víru, ale i základní prvky náboženského života. Autor sleduje průběh perzekuce církví a náboženských společností v poúnorovém Československu, vývoj vězeňství a náboženský život ve věznicích od habsburské monarchie po konec reálněsocialistického režimu. Srovnává komunity vězněných věřících podle vyznání, neomezuje se však přitom jen na nejpočetnější katolické kněží, řeholnice a řeholníky, ale pozornost věnuje i nekatolickým křesťanům, zejména adventistům či Svědkům Jehovovým.

Obsah knihy si můžete prohlédnout zde.

Vyšehrad, ÚSTR, Praha 2013, 1. vydání, brož., 256 s., ISBN 978-80-7429-333-7 (Vyšehrad), ISBN 978-80-87211-76-2 (ÚSTR)

Knihu Svobodni v nesvobodě. Náboženský život ve věznicích v období komunistického režimu si můžete zakoupit ve vybraných knihkupectvích nebo prostřednictvím internetu na stránkách knihkupectví Kosmas.cz.