Hana Havlůjová, Jaroslav Najbert a kolektiv: Paměť a projektové vyučování v dějepise

Publikace je v prostředí české didaktiky dějepisu jedním z prvních pokusů o hledání a ověřování možností, jak při výuce moderních a soudobých dějin na základních i středních školách pracovat s tématem paměti a didakticky využívat vzpomínky pamětníků. Vznikla na základě spolupráce historiků, didaktiků dějepisu a pedagogů pilotních škol, kteří se v letech 2012–2014 zapojili do projektu Dějepis v 21. století: multimediální aplikace pro dějepisnou výuku, který byl realizován s podporou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, evropských strukturálních fondů a státního rozpočtu ČR. V úvodní části autoři ukotvují základní pojmy a teoretické koncepty paměťových studií do didaktického prostředí. Následně na příkladech využití analýzy vzpomínek a hmotných svědků minulosti hledají cesty rozvíjení historického myšlení žáků a dosahování jejich samostatného historického poznání. Autoři zhodnocují i přednosti a limity projektové výuky a aplikace metody orální historie do dějepisné praxe.

Ústav pro studium totalitních režimů, Praha 2014, 1. vydání, 249 str., ISBN 978-80-87912-12-6

Ohlasy v médiích