První tisková konference Ústavu pro studium totalitních režimů

1. února 2008

– Na první tiskové konferenci prezentoval ředitel Ústavu pro studium totalitních režimů spolu se členy Rady Ústavu definitivní vznik Ústavu i jemu podřízeného Archivu bezpečnostních složek. Zúčastněným novinářům ukázal vzorky archiválií a dokumentů, které Archiv dnešního dne převzal od stávajících správců archivních materiálů, tj. Ministerstva vnitra, Ministerstva obrany včetně Vojenského zpravodajství, Ministerstva spravedlnosti, Úřadu pro zahraniční styky a informace a Bezpečnostní informační služby. Místopředseda Senátu PČR MVDr. Jiří Liška Předsedkyně Rady Ústavu MUDr. Naděžda Kavalírová Ředitel ÚSTR PhDr. Pavel Žáček, Ph.D. Ředitel ÚSTR PhDr. Pavel Žáček, Ph.D.