První jednání Vědecké rady ÚSTR

Dne 15. září 2008

ke svému prvnímu jednání zasedla Vědecká rada ÚSTR, která si za svého předsedu zvolila doc. PhDr. Jiřího Pernese, Ph.D., a místopředsedu PhDr. Eduarda Stehlíka. Kromě schválení návrhu vnitřních norem se vyjádřila k návrhu plánu činnosti ÚSTR na rok 2009.