První dva členové Etické komise ČR zvoleni

21. listopad 2011

– Rada Ústavu pro studium totalitních režimů v souladu s odst. 2 § 7 zákona č. 262/2011 Sb., o účastnících odboje a odporu proti komunismu, na svém 51. jednání zvolila Marii Rút Křížkovou a Miloslava Nerada členy Etické komise České republiky.