Paměť národa

Vicepremiér Alexandr Vondra, generální ředitel Českého rozhlasu Václav Kasík, ředitel Ústavu pro studium totalitních režimů Pavel Žáček a šéf občanského sdružení Post Bellum dnes představili mezinárodní badatelský projekt Paměť národa. Internetový portál www.pametnaroda.cz (www.memoryofnation.eu) je unikátním místem, kde jsou shromážděny vzpomínky a svědectví pamětníků 20. století v podobě audio a videonahrávek, fotografií a textů. Alexandr Vondra ve svém úvodním proslovu zdůraznil, že Česká republika přišla jako první z předsednických zemí s vlastní koncepcí toho, co hodlá prosazovat. Ve spojitosti s dvacátým výročím pádu totality je to téma, které připomíná události spojené s komunistickou diktaturou. Koncepce získala podporu dalších zemí bývalého středního a východního bloku. Portál má být prvním krokem k naplnění této vize. Připomněl také, že Česká republika se hodlá zasazovat za to, aby vznikla evropská instituce, která by koordinovala a zviditelňovala výstupy různých národních úřadů, které se zabývají studiem a interpretací komunistické a nacistické minulosti. Ředitel Ústavu Pavel Žáček vyzdvihnul skutečnost, že se jedná o mezinárodní projekt, který je určen nejen badatelům a historikům, ale i široké veřejnosti.