Prohlášení Ústavu pro studium totalitních režimů a Archivu bezpečnostních složek

Archiv bezpečnostních složek na základě zákona č. 181/2007 Sb., o Ústavu pro studium totalitních režimů a Archivu bezpečnostních složek, přebírá archiválie a dokumenty bezpečnostních složek bývalého komunistického totalitního režimu, včetně vojenské kontrarozvědky (III. správa Sboru národní bezpečnosti). Teprve k 1. únoru 2008 Archiv bezpečnostních složek převzal ve smyslu zákona zodpovědnost za nakládání s předávanými archiváliemi a dokumenty, které řádně zpřístupňuje státním orgánům i badatelské veřejnosti. Archiv bezpečnostních složek v souvislosti s medializací případu pana Evžena Snítilého prohlašuje, že až dosud žádné podklady k jeho osobě nikomu k nahlédnutí nezpřístupnil. Teprve dnes o ně žádali novináři, a to včetně novinářů z deníku Právo, které informace o existenci evidenčních záznamů poprvé zveřejnilo.