Prohlášení českých historických ústavů a muzeí k označení hnutí Memorial za „zahraničního agenta“

Se znepokojením jsme přijali zprávu o rozhodnutí Ministerstva spravedlnosti Ruské Federace označit sdružení Mezinárodní Memorial za „zahraničního agenta“.

Toto hanlivé, zavádějící a zjednodušující označení vrhá stín na několik desetiletí trvající práci historiků a lidskoprávních pracovníků, kteří na území Ruské Federace zkoumají politické represe sovětského režimu a upozorňují na případy porušování lidských práv v současnosti.

Na základě usilovné práce Memorialu vznikla celá řada odborných publikací, muzejních sbírek, ale například i neustále se rozrůstající databáze obětí sovětského režimu, díky které se dovídáme konkrétní jména a údaje i o zapomenutých obětech původem z Českých zemí. Výsledky jeho historické práce tudíž mají neocenitelný význam pro výzkum sovětského režimu a připomínku jeho obětí nejen v Ruské Federaci, ale i jinde ve světě.

S politováním sledujeme, jak se naplňují obavy o osud organizace, která se v posledních letech dostává pod stále silnější tlak ruských úřadů. Máme obavy nad další existencí hnutí i bezpečím jeho pracovníků, kteří budou takto stigmatizováni v dnešní zjitřené době. Tímto jim vyjadřujeme plnou podporu a vyzýváme odpovědné představitele Ruské federace k změně přístupu k této organizaci. Kritický pohled na minulost i současnost považujeme za jeden z pilířů zdravého státu, který nám dává možnost reflexe a pokroku.

Mgr. Zdeněk Hazdra, Ph.D., ředitel Ústavu pro studium totalitních režimů
PhDr. Oldřich Tůma, Ph.D., ředitel Ústavu pro soudobé dějiny Akademie věd ČR
PhDr. Lukáš Babka, ředitel Slovanské knihovny – Národní knihovny ČR
PhDr. Luboš Velek, Ph.D., ředitel Masarykova ústavu a Archivu Akademie věd
Mgr. Marek Junek, Ph.D., Národní muzeum, ředitel Historického muzea
Prof. PhDr. Mečislav Borák, CSc., Slezská univerzita v Opavě, řešitel projektu Češi a čs. občané perzekvovaní v SSSR