Prezentace nové koncepce ÚSTR

Dne 11. dubna 2013 byl na žádost médií zveřejněn na webových stránkách ÚSTR návrh koncepce rozvoje ÚSTR a ABS Mgr. Pavly Foglové. Tento návrh byl určen k prezentaci před členy Rady ÚSTR na jejím zasedání. Podrobnější koncepce s rozpracovanými odbornými výstupy, finančním krytím, délkou projektů a jejich personálním zajištěním bude v nejbližší době.

Mgr. Pavla Foglová: Absolventka Filozofické fakulty UK v Praze. Před rokem 1989 publikovala v samizdatovém časopise Ječmínek, později pracovala jako redaktorka Lidových novin a Mladé fronty DNES. V letech 2008–2012 působila jako vládní rada ZÚ Varšava ve funkci ředitelky kulturního institutu České centrum ve Varšavě. Je překladatelkou z polštiny.