Prezentace knihy Železná opona v Československu

Ústav pro studium totalitních režimů a Sociologický ústav AV ČR zvou na prezentaci knihy Železná opona v Československu. Usmrcení na československých státních hranicích v letech 1948–1989, která se uskuteční ve čtvrtek 10. března 2016 od 18 hodin v Café Kampus, Náprstkova 10, Praha 1. Knihu představí její autoři Tereza Mašková a Vojtěch Ripka se svými hosty – Martinem Vávrou (Český sociálněvědní datový archiv) a Janem Rychlíkem (FF UK).