Vysídlení Němců z ČSR a proměny jeho zobrazení ve filmu

Pozvánka na filmový seminář Vysídlení Němců z ČSR a proměny jeho zobrazení ve filmu (Praha, 17.03.2016 od 17.00)

  • Termín: 17. března 2016 od 17 hodin
  • Místo konání: Ústav pro studium totalitních režimů, Siwiecova 2, Praha 3 (mapa)
  • Moderátoři: Jan Machala, Petr Kopal
  • Host: filmový režisér Milan Cieslar

Nucené vysídlení německého obyvatelstva z Československa patří ke kontroverzním tématům českých dějin. Povědomí o jeho průběhu i názory na jeho význam a správnost doznaly v průběhu uplynulých desetiletí značných proměn. Nejinak tomu bylo i se zobrazením vysídlení Němců na filmovém plátně. Zatímco poválečné čs. filmové týdeníky, dokumentární i hrané filmy zdůrazňovaly především spořádaný a humánní průběh organizovaného odsunu, přičemž nechyběl ani důraz na jeho oprávněnost, nezbytnost a mezinárodní konsensus, filmy natočené po roce 1989 kladly zvláštní důraz na ukrutnosti provázející zejména divokou fázi odsunu. V úvodu semináře se uskuteční prezentace knihy AUTOR–VIZE–MEZE–TELEVIZE za účasti některých autorů.

  • Kaňka, Petr; Kofránková, Václava; Mayerová, Ingrid; Štoll, Martin (eds.): AUTOR–VIZE–MEZE–TELEVIZE. Vydaly Česká televize, Praha – ÚSTR, Praha – VŠMU, Bratislava v roce 2015.

Kniha se zabývá tématem (fenoménem) televize, její historií, současnou rolí i možným budoucím směřováním. Monografie přináší okruhy témat spjatých s autorskou tvorbou, ale i s televizí jakožto institucionálním útvarem v historickém kontextu a ve veřejném prostoru. Pětadvacet textů českých a slovenských autorů je členěno do čtyř kapitol (Prostředky umělecké řeči, Televize v objektivu historie, Televize v digitálním věku a Televize ve veřejném prostoru nebo naopak), v nichž vedle dlouholetých dramaturgů a tvůrců, kteří se dělí o svou zkušenost s mediální realitou, promlouvají teoretici, historici a sociologové. Na stránkách knihy lze najít jak autenticky motivované osobní výpovědi, tak analytické texty, založené na systematicky uspořádaných datech. Řada textů rovněž nabízí cenné svědectví o dobovém nazírání na dané téma. Publikaci vnímáme jako základ pro širší debatu o aktuální roli televize ve společnosti.

Videozáznam