Utváření socialistické modernity / Manufacturing a Socialist Modernity

Bydlení v Československu v letech 1945–1960 / Housing in Czechoslovakia 1945–1960

Utváření socialistické modernity. Bydlení v Československu v letech 1945–1960/Manufacturing a Socialist Modernity. Housing in Czechoslovakia 1945–1960 (Praha, ÚSTR, 25.05.2015 od 17.00) Prezentace knihy a přednáška Kimberly Elman Zarecor / Presentation of a book and a lecture by Kimberly Elman Zarecor

  • Termín: 25. května 2015 v 17 hodin / 25 May 2015 at 5 pm
  • Místo konání: Ústav pro studium totalitních režimů, Siwiecova 2, Praha 3 / The Institute for the Study of Totalitarian Regimes, Siwiecova 2, Prague 3
  • Přednáška proběhne v anglickém jazyce bez tlumočení. / The lecture will be held in English, no interpretation is provided.

V myslích laické veřejnosti i většiny architektů je poválečná česká a slovenská architektura a její typické projevy – sorela a panelová sídliště – spojena s představou vnuceného sovětského kulturního importu. Kniha Kimberly Elman Zarecorové ukazuje, jak je tento obecně přijímaný výklad zjednodušený. Autorka v ní mapuje složitě utvářenou a neustále se měnící krajinu profesních spolků a politických institucí, které se podílely na poválečném směřování země, a rozkrývá, jak se v tomto kontextu vlastní vize meziválečné levicové avantgardy postupně proměňovaly do podoby, kterou ve 20. a 30. letech 20. století jen málokdo z jejích tvůrců dokázal anticipovat. Jedná se o první knihu, která nabízí ucelený pohled na poválečnou bytovou architekturu v bývalém Československu.

Videozáznam