Neohrožovat společnost svými názory!

Pozvánka na besedu se sovětským disidentem Michasem Ignatěvičem Kukobakou (Praha, 19.8.2015)

Setkání se sovětským disidentem a odpůrcem srpnové okupace Československa Michasem Ignatěvičem Kukobakou.

  • Termín: 19. srpna 2015 od 18 hodin
  • Místo konání: Knihovna Václava Havla, Ostrovní 13, Praha 1
  • Poředatelé: Knihovna Václava Havla, Ústav pro studium totalitních režimů a sdružení Archipelag
  • Moderátor: Michaela Stoilova
  • Překladatelka: Edita Jiráková

Michas Ignatěvič Kukobaka se narodil v roce 1936 v běloruském městě Babrujsk, kde se vyučil elektrikářem. Několik let pracoval na stavbách a v továrnách v celém Sovětském svazu. V srpnu 1968 Michas Kukobaka otevřeně vyjádřil svůj nesouhlas s vpádem vojsk Varšavské smlouvy na území Československa předáním dopisu československému konzulovi v Kyjevě. V návaznosti na invazi Kukobaka také odmítl narukovat na vojenské cvičení s tím, že by musel obrátit samopal proti vlastním, proti okupantům. Od roku 1970 do roku 1988 byl střídavě hospitalizován v psychiatrických léčebnách, umísťován do pracovních táborů a vězněn.

Fotogalerie

Videozáznam