Vzpomínky na Gulag. Sovětské pracovní tábory ve vzpomínkách československých občanů

Pozvánka na seminář Vzpomínky na Gulag (ÚSTR, 12.1.2012)

  • Termín: 12. ledna 2012
  • Místo: Ústav pro studium totalitních režimů, Siwiecova 2, Praha 3

Seminář shrnul dosavadní výsledky orálně-historického výzkumu skupiny orální historie zaměřeného na svědectví čs. občanů vězněných a internovaných v SSSR. Na základě dochovaných vzpomínek, které se podařilo nashromáždit v písemné či audiovizuální formě, byla přiblížena perzekuční opatření sovětských bezpečnostních orgánů vůči československým občanům během 20.–60. let 20. století.

Seminář Vzpomínky na Gula (ÚSTR, 12.01.2011, foto: Přemek Fialka)

Video záznam