Prezentace knihy Brigádní generál Josef Bartík

Pozvánka na prezentaci knihy Pavla KreisingeraBrigádní generál Josef Bartík (ÚSTR, 26.1.2012)

Dne 2. února 2012 proběhla v prostorách Národního památníku hrdinů heydrichiády – Místě smíření při českém pravoslavném chrámu sv. Cyrila a Metoděje v Resslově ulici slavnostní prezentace knihy historika Ústavu pro studium totalitních režimů Pavla Kreisingera s názvem Brigádní generál Josef Bartík. Zpravodajský důstojník a účastník prvního a druhého československého odboje. Slavnostní proslov měl ThLic. Dominik Duka OP, kardinál a primas český, Mgr. Daniel Herman, ředitel Ústavu pro studium totalitních režimů a ThDr. Jaroslav Šuvarský, Ph.D., ředitel Národního památníku hrdinů heydrichiády a děkan chrámu sv. Cyrila a Metoděje v Resslově ulici, který knihu také posvětil. Po slavnostním zahájení proběhla moderovaná diskuze na téma publikace, které se kromě autora publikace Mgr. Pavla Kreisingera zúčastnil i historik Ústavu pro studium totalitních režimů PhDr. Jan Kalous, Ph.D., PhDr. Jiří Plachý, historik Vojenského historického ústavu a Mgr. Dita Jelínková, která byla moderátorkou této diskuze. Po skončení diskuze následovala komentovaná prohlídka chrámu a krypty v doprovodu výkonné ředitelky památníku Mgr. Evy Šuvarské.