Právní narovnání komunistických zločinů

Konference Legal Settlement of Communist CrimesPraha/Brusel, 17. května 2012.

Platforma evropské paměti a svědomí zve na mezinárodní konferenci Právní narovnání komunistických zločinů, která se koná dne 5. června 2012 v Evropském parlamentu v Bruselu. Platforma evropské paměti a svědomí pořádá mezinárodní konferenci, která převádí otázku spravedlnosti pro nejzávažnější zločiny spáchané komunistickými diktaturami ve střední a východní Evropě z národní úrovně na úroveň mezinárodní. Konference se koná pod záštitou řady významných členů Evropského parlamentu včetně jeho bývalých předsedů, pánů Hans-Gerta Pötteringa a Jerzyho Buzka. Program konference a přihlašovací formulář pro účastníky naleznete na stránkách www.memoryandconscience.eu.