Pracovní skupina pro Platformu evropské paměti a svědomí se prezentuje v Bruselu

Brusel, 18. ledna 2010

– Na tiskové konferenci v prostorách kanceláře Rady Evropy v Bruselu se novinářům a veřejnosti poprvé představili zástupci pracovní skupiny pro Platformu evropské paměti a svědomí…