Pozvánka na vzdělávací seminář „Kolektivizace“

Ústav pro studium totalitních režimů si Vás dovoluje pozvat na vzdělávací seminář „Kolektivizace“, který se uskuteční v pátek dne 30. 4. 2010 od 9 hodin v budově ÚSTR, v 1. patře v zasedací místnosti. V rámci metodického semináře se naši zkušení lektoři zaměří na problematiku československého venkova v 50. letech minulého století, na postupy, které komunistická strana uplatňovala vůči soukromě hospodařícím rolníkům, ale také např. na obraz kolektivizace ve filmu či důsledky násilné kolektivizace pro utváření novodobé krajiny. Kontaktní osoba (přihlášky): Mgr. Barbara Kopecká Telefon: +420 221 008 396 E-mail: bara.kopecka@ustrcr.cz