Pozvánka na seminář „Dějepis a občanská výchova“

Ústav pro studium totalitních režimů ve spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR si vás dovoluje pozvat na vzdělávací seminář „Dějepis a občanská výchova “, který se koná v pátek 20. listopadu 2009 od 9.00 do 16.00 hod. v budově ÚSTR – Siewicova 2, Praha 3. Po skončení semináře bude prezentována nová webová stránka Ústavu pro studium totalitních režimů „1989-cestaklistopadu.cz“, která je určena především jako metodická pomůcka pro výuku našich nejmodernějších dějin.