Pozvánka na seminář „Bedřich Reicin, mýty a realita“

Pozvánka naseminář „Bedřich Reicin, mýty a realita“ (ÚSTR, 8.9.2011)

Ústav pro studium totalitních režimů Vás srdečně zve na seminář Bedřich Reicin, mýty a realita, který se uskuteční ve čtvrtek 8. září 2011 od 17 hodin ve velké zasedací místnosti ÚSTR. Na semináři bude představena monografie historika Františka Hanzlíka Bez milosti a slitování. B. Reicin – fanatik rudého teroru. Zájemci si budou moci tuto publikaci zakoupit za sníženou cenu 200 Kč. Seminářem provází historik Ladislav Kudrna.

  • Moderátor: doc. PhDr. Ladislav Kudrna, Ph.D.
  • Host: doc. PhDr. František Hanzlík, CSc.