Pozvánka na seminář „Vznik KSČ a počátky československého komunismu“

Ústav pro studium totalitních režimů si Vás dovoluje pozvat na seminář Vznik KSČ a počátky československého komunismu, který se uskuteční ve čtvrtek 5. května 2011 od 17  hodin v budově ÚSTR (Siwiecova 2, Praha 3–Žižkov, zasedací místnost – 1. patro). Pozvání na diskuzi přijali Ondřej Vojtěchovský z Ústavu světových dějin FF UK a Rudolf Kučera z Masarykova ústavu a Archivu AV ČR. Seminářem provede Vítězslav Sommer.