Pozvánka na přednášku Benjamina Frommera: Československo 1945-1948 z pohledu zahraniční historiografie

Ústav pro studium totalitních režimů zve na přednášku Československo 1945–1948 z pohledu zahraniční historiografie, kterou prosloví doc. Benjamin Frommer z Northwestern University (USA) ve čtvrtek 28. března 2013 od 17 hodin ve velké zasedací místnosti Ústavu pro studium totalitních režimů. Přednáška proběhne v češtině. Po mnoho let historikové mimo Československo pohlíželi na tzv. Třetí republiku (1945–1948) jako na „demokratické intermezzo“ mezi nacistickou a komunistickou diktaturou. V posledních desetiletích tento pozitivní pohled, propagovaný nejprve a ponejvíc emigranty z Prahy a Bratislavy, byl nahrazen mnohem kritičtějším pohledem na stát, který Eduard Beneš a jeho exiloví kolegové obnovili.