Pozvánka na mezinárodní konferenci Zločiny komunistických režimů

Ve dnech 24. – 26. února 2010 se v prostorách Senátu Parlamentu České republiky a Strakovy akademie koná mezinárodní konference Zločiny komunistických režimů, kterou připravil Ústav pro studium totalitních režimů ve spolupráci s partnerskými ústavy ze zahraničí. Konference je rozdělena na dvě části. Ve dnech 24.-25. února je pořadatelem pan MVDr. Jiří Liška, místopředseda Senátu PČR. Dne 26. února konferenci pořádá Úřad vlády ČR; záštitu nad závěrečným kulatým stolem převzal pan Ing. Jan Fischer, CSc., předseda vlády ČR. Konference si klade za úkol sestavit přehled zločinů spáchaných komunistickými režimy za železnou oponou, ohodnotit je z právního hlediska a pokusit se hledat možná řešení dnešní situace, s cílem zlepšení porozumění a posílení evropské integrace přes bývalou východo-západní hranici. Program konference a informace o registraci najdete » zde.