Pozvánka na medzinárodnú konferenciu „Prenasledovanie cirkví v komunistických štátoch strednej a východnej Európy“

Pozývame Vás na konferenciu Prenasledovanie cirkví v komunistických štátoch strednej a východnej Európy, ktorá sa uskutoční v dňoch 30. septembra až 2. októbra 2009 v priestoroch Doprastavu na Košickej 52 v Bratislave.