Pozvánka na letní školu pro učitele Dějepis a rodinná paměť

Pozvánka na letní školu pro učitele Dějepis a rodinná paměť (ÚSTR, 30.–34.8.2012)

Ústav pro studium totalitních režimů zve učitele dějepisu a společenskovědních předmětů na letní školu Dějepis a rodinná paměť, která se uskuteční ve dnech 30.-31. srpna 2012 v ÚSTRu na adrese Siwiecova 2, Praha 3-Žižkov. Pátý ročník Letní školy pro učitele dějepisu a příbuzných společenskovědních předmětů se zaměří na problematiku rodinné paměti a jejího vztahu k dějepisnému vzdělávání.