Konference Rok 1953 v Československu

Ústav pro studium totalitních režimů, Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích a Státní oblastní archiv v Třeboni – Státní okresní archiv České Budějovice si Vás dovolují pozvat na mezinárodní vědeckou konferenci Rok 1953 v Československu, která se bude konat v prostorách Státního okresního archivu (Rudolfovská 40, České Budějovice) ve dnech 17. a 18. dubna 2013. Všechny zájemce o účast na konferenci prosíme, aby se registrovali na eva.kubatova@ustrcr.cz