Pozvánka na e-learningový kurz Jak učit o komunismu?

E-learningový kurz Jak učit o komunismu?

Ústav pro studium totalitních režimů nabízí učitelům dějepisu a společenskovědních předmětů e-learningový kurz Jak učit o komunismu? Kurz je zdarma a je akreditován MŠMT. Kurz Jak učit o komunismu? bude v rámci aplikace Moodle spuštěn v pondělí 22. dubna 2013 a potrvá do pondělí 27. května 2013. Zájemce o kurz prosíme, aby se hlásili na e-mail anna.macourkova@ustrcr.cz.