Poslední rozloučení se Ctiradem Mašínem

Farář Jan Zeno Dus přečetl kázání faráře Marka Zikmunda (Cleveland, 24.8.2011 foto: Petr Blažek)

Dne 24. srpna 2011 se v Clevelandu (Ohio, USA) uskutečnilo poslední rozloučení s aktivním účastníkem protinacistického a protikomunistického odboje Ctiradem Mašínem. Obřad se vzhledem k jeho službě v armádě USA uskutečnil s vojenskými poctami. V obřadní síni se shromáždila řada smutečních hostů, kteří si vyslechli projevy oslavující život zesnulého. Ministr obrany ČR Alexander Vondra při této příležitosti udělil Ctiradu Mašínovi in memoriam a Josefu Mašínovi nejvyšší rezortní vyznamenání Zlatá Lípa. Jako zástupce Ústavu pro studium totalitních režimů se obřadu zúčastnil historik Petr Blažek. Místo posledního odpočinku Ctirada Mašína bude na vojenském hřbitově v Riverside (Kalifornie, USA).