Podrobnosti k článku „Udání Milana Kundery“ uveřejněného v týdeníku Respekt

Podívejte se na podrobné materiály doplňující text „Úděl Milana Kundery“, který vyšel v týdeníku Respekt pod názvem „Udání Milana Kundery“. Na stránkách projektu Paměť a dějiny totalitních režimů naleznete příběhy Miroslava Dvořáčka a Josefa Touše. K tématu odboje a odporu proti komunistickému režimu v 50. letech minulého století se rovněž vztahují vzpomínky dalších pamětníků, zejména Miloše Knorra, Vladimíra Nováka a účastníků odboje na Milevsku. Rozsáhlejší odborný text k příběhu Václava Touše a Miloše Dvořáčka bude publikován v časopise Paměť a dějiny. Zde uveřejněné texty a vzpomínky je možno použít pro publikaci v médiích pod podmínkou, že jako zdroj textů bude uveřejněn Ústav pro studium totalitních režimů a Adam Hradilek, který výzkum provedl. Materiály z Archivu bezpečnostních složek, Ústavu pro studium totalitních režimů a archivu autora Adama Hradilka lze s příslušnou citací využít přímo, použití materiálů Národního archivu je třeba dojednat přímo s pracovníky Národního archivu. Text in English »