Podepsání dohody o spolupráci se slovenským Ústavem paměti národa a Historickým archivem maďarské státní bezpečnosti

Ředitel Ústavu pro studium totalitních režimů Pavel Žáček a ředitel Archivu bezpečnostních složek Ladislav Bukovszky ve čtvrtek 6. listopadu a v pátek 7. listopadu podepsali dohodu se svými partnerskými organizacemi na Slovensku (Ústav paměti národa) a v Maďarsku (Historický archiv maďarské státní bezpečnosti). Všechny instituce získají snadnější přístup k materiálům týkajících se historie jejich států v době totalitních režimů. Smlouvy také umožní stáže badatelů v zahraničí a poskytnou prostor pro užší spolupráci. Součástí podepsání smlouvy v Maďarsku byla i prohlídka archivu a seznámení s činností instituce, která funguje už téměř deset let.