Pocta Pražskému povstání

Ředitel Ústavu pro studium totalitních režimů Mgr. Daniel Herman spolu s ředitelem edičního odboru Bc. Michalem Hrozou uctili památku obětí Pražského povstání položením věnce u budovy Českého rozhlasu.