Panelová diskuze: Politika dějin, politika paměti

Ústav pro studium totalitních režimů zve na debatu Politika dějin, politika paměti, která se uskuteční 16. prosince 2015 od 16 hodin v knihovně Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR (Vlašská 9, Praha 1). Aktuální migrační vlna z mimoevropských zemí opět oživuje úvahy o evropské identitě. Součástí tohoto vývoje je i debata o politice dějin, na celoevropské úrovni i na půdorysu jednotlivých národních států. Nejživěji do ní vstupují konzervativní politické proudy oživující velké vyprávění o národních dějinách. Je v této souvislosti možné formulovat a prosazovat alternativní politiku dějin, která nebude tak úzce vázána na národní narativ? Jaké je vlastně místo politiky dějin v liberální demokracii v postmoderní éře? K čemu ji potřebujeme? Diskuze se zúčastní: Michal Kopeček (ÚSD), Muriel Blaive (ÚSTR), Pavel Barša (FF UK), Ondřej Matějka (ÚSTR) a Mikuláš Kroupa (Post Bellum, o.p.s.). Moderuje Matěj Spurný (ÚSD).