PAMĚŤ A DĚJINY: Vymést ty šupáky na ministerstvech

 

„Samotný proces a jeho organizace přišly mnohým jako divadlo. Řada lidí si povšimla nedokonalosti nacvičených odpovědí. Nevěřili, že na sebe Rudolf Slánský a ostatní vše tak lehce vypovídají. Jiní zase vyjádřili pochybnosti ohledně konkrétních obvinění, někteří i o celém soudním případu (…) Občané vyjadřovali znepokojení nad tím, že demaskování Slánského trvalo tak dlouho. Ptali se, jak mu to mohlo procházet…“ Hlavním tématem třetího čísla revue Paměť a dějiny v roce 2022 je zinscenovaný politický proces s Rudolfem Slánským a třinácti spoluobžalovanými, který proběhl před sedmdesáti lety. Největší politický monstrproces v Československu provázela silná propagandistická kampaň a s ní spojený sběr názorů občanů. Ten ukazuje, že mnozí měli o vině Rudolfa Slánského alespoň dílčí pochybnosti. Proces vyvolal u řady lidí deprese, nálady namířené proti vedení komunistické strany a také silný antisemitismus. Víc o tom, jaké byly reakce veřejnosti na samotný proces, si můžete pročíst v úvodní studii Jana Chadimy, autora ucelené monografie Rudolf Slánsky. Časopis Paměť a dějiny je k dostání ve vybraných knihkupectvích nebo na kosmas.cz.


(Nahoře) Prezident republiky Gottwald, ministr financí Jaromír Dolanský a generální tajemník ÚV KSČ Slánský na 9. sjezdu strany / (Dole) Slánský s Gottwaldem na slavnostním zasedání ÚV KSČ ke druhému výročí „Vítězného února“ / 2x foto Národní archiv, fond ÚML

Zpracovala BARBARA BOTHOVÁ