PAMĚŤ A DĚJINY: Redakční radu časopisu posiluje Luděk Navara

Redakční radu časopisu Paměť a dějiny posílí známý novinář, publicista a spisovatel Luděk Navara, který se dlouhodobě zabývá problematikou zločinného komunistického režimu, za což získal mnohá ocenění. Luděk Navara je autorem či spoluautorem 19 knih a hlavním ideovým tvůrcem známého dokumentárního cyklu Příběhy železné opony.

Ředitel Ústavu pro studium totalitních režimů docent Ladislav Kudrna k tomu uvedl: „Redakční rady časopisů Paměť a dějiny a Securitas Imperii jsou složené z předních odborníků na problematiku nacismu a komunismu. Vedení Ústavu pro studium totalitních režimů si velice váží kolegyň a kolegů, kteří se rozhodli věnovat redakční činnosti, třebaže se jedná o čestnou, nikoliv placenou funkci.“

Zpracoval MARTIN VACEK