O ÚSTR se zajímají Tunisané a Libyjci

V pondělí 23. září 2013 hostil Ústav hned dvě mezinárodní delegace. První vedli dva zástupci tuniského ministerstva pro lidská práva a přechodnou justici – pánové Ch. Derouich a Y. Karamti, druhou tvořila početná skupina občanských aktivistů z Libye (většinou to byli právníci). Oběma zemím je společné, že uvažují o zřízení obdobného ústavu, jako je ÚSTR, a zajímá je náš způsob vyrovnávání se s minulostí. O tom je zevrubně informovali Jan Kalous a Vojtěch Ripka, a v oddělení digitalizace pak Tomáš Keszeli. Archivem bezpečnostních složek je provedla Světlana Ptáčníková a věnovali se jim také Zdeněk Hazdra a Michael Pelíšek.