Zprávy ze zahraničních služebních cest (2013)

 

9.–11. prosince 2013, Maďarsko Vystoupení na mezinárodní konferenci


29. listopadu 2013, Rakousko Účast na setkání občanů v místě budoucího Památníku obětem železné opony na Stezce Svobody – Mikulov a účast na mezinárodní konferenci Ostnatého drátu v Laa an der Thaya


27.–29. listopadu 2013, Polsko Prezentace výsledků projektu Central European Memory of the Gulag, jednáni se zástupci lPN


21.–24. listopadu 2013, Slovensko a Maďarsko Prezentace výsledků projektu Central European Memory of the Gulag, účast na konferenci Trauma – Kiálítás a szovjet lágerekbe hurcoltak emlékére


19.–20. listopadu 2013, Slovensko Účast na konferenci Politický exil (Political exile from Central and Eastern Europe. Motives, strategies, activities and perceptions of‘ East and West, 1945–1989) v Bratislavě


18.–20. listopadu 2013, Slovensko Účast na konferenci Politický exil z krajín strednej a východnej Europy. Motivy, stratégie, aktivity a perspektivy na Východe a Západe, 1945–1989


17.–24. listopadu 2013, Německo Vystoupení na tematickém večeru, který byl věnován současným historickým poznatkům atentátu na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha, studium zahraniční literatury týkající se pronásledování Židů v letech 1939–1945 v rámci řešení projektu Od eutanazie k vyhlazování Židů


15.–17. listopadu 2013, Polsko Účast na vernisáži výstavy Jan Palach ´69 a na diskusi o československo-polských vztazích v roce 1968. Uvedení historického filmu Hořící keř.


14. listopadu 2013, Polsko Účast na panelové dískusi Perspektivy paměti pořádané na závěr mezinárodní konference Totalítaryzm í pamiętanie. Śląskie doświadczenia i ślady nazizmu oraz komunizmu


10.–15. listopadu 2013, Ukrajina Studium v archivu, setkání se spolupracovníky, dohoda na dalším výzkumu (projekt Paměť a dějiny totalitnich režimů)


7.–9. listopadu 2013, Německo Vystoupení na semináři V zajetí státní bezpečnosti


5.–10. listopadu 2013, Německo Účast na mezinárodním workshopu Moving histories: dealing with the past and different narratives as a tool of democracy education in multi ethnic communities, pořádaném LidiceHaus Bremen


29.–30. října 2013, Rakousko Jednání s partnery z Ludwig Boltzman Institut o realizaci mezinárodní konference Činnost československých zpravodajských služeb v Rakousku 1948–1989


24. října –1. listopadu 2013, Německo Studium archivních materiálů a odborné literatury


24. října –1. listopadu 2013, Německo Archivní výzkum na badatelských pracovištích v Mnichově . Výzkum v rámci projektu: Protižidovská opatřeni na území Protektorátu Čechy a Morava a jejich realizace v Bayerisches Hauptstaatsarchiv a v Institu für Zeitgeschichte


17. října 2013, Německo Vernisáž výstavy Králové Šumavy v Centrum Bavaria Bohemia


16.–17. října 2013, Německo Instalace a vernisáž výstavy Králové Šumavy, jednání s partnery o realizaci dalších výstav ÚSTR


13.–16. řijna 2013, Polsko Účast na slavnostním aktu konaném u přiležitosti 70. výročí povstání židovských vězňů v nacistickém vyhlazovacím táboře v Sobiboru, návštěva Státního muzea v Majdanku a jeho poboček (Sobibor, Belzec) a jednání s jeho zástupci o spolupráci s Ústavem pro studium totalitnich režimů


10.–12. října 2013, Německo Účast na sympoziu 2nd Intemational Symposium of European lnstitutions dealing with 20th Century History, který pořádá European Network Remembrance and Solidarity (SNRS)


7.–12. října 2013, Gruzie Zahájení výstavy Praha a Tbilisy objektivem tajné policie, navázání spolupráce s Archivem Ministerstva vnitra Gruzie


27. září – 2. října 2013, Slovensko Účastna mezinárodním festivalu Divadelná Nitra, studium materiálů k osobě člena tajné církve Přemysla Coufala (Archiv Ústavu paměti národa, Bratislava)


26.–28. září 2013, Německo Účast na sympoziu Frieden für unsere Zeit? 75 Jahre Münchener Abkommen, studium podkladů k projektu Od eutanazie k vyhlazování Židů


23.–25. září 2013, Německo Instalace a vernisáž výstavy Praha objektivem tajné policie, jednání s partnery o realizaci dalších výstav ÚSTR


24. září 2013, Slovensko Projekt Paměť a dějiny totalitních režimů: studium a pořízení kopií archivních materiálů – kmenových listů československých vojáků, Vojenský historický archiv (VHA) Trnava


17. září 2013, Německo Studium archivních materiálů v Hauptstaatsarchiv Dresden a odborná konzultace se zástupci Gedenkstätte Pirna-Sonnenstein k projektu Od eutanazie k vyhlazení Židů a účast na semináři „Ich bin jetzt“ nur ein halber Mensch


12. září 2013, Slovensko Studium kmenových listů československých vojáků a dalších archivních materiálů ve Vojenském historickém archivu Bratislava


3.–9. září 2013, USA Účast na zahájení Mutual Inspirations Festival 2013 – Václav Havel a jednání s představiteli United States Holocaust Memorial Museum


22.–25. srpna 2013, Litva Setkáni při příiležitosti European Day of Remembrance for tne Victims of Totalitarian Crimes


25.–26. července 2013, Německo Odborná historická přednáška Kinokravalle in Prag 1930 (Kinonepokoje v raze 1930) a studium podkladů k projektu Od eutanazie k vyhlazení Židů


14.–20. července 2013, Ukrajina Studium v archivech, kopie materiálu, setkání s místními spolupracovníky


7.–12. července 2013, Německo Studium archivních dokumentů k projektu Od eutanazie k vyhlazení Židů


25.–28. června 2013, Polsko Jednání s představiteli polských institucí s obdobným předmětem činnosti, jako má ÚSTR


18.–20. června 2013, Ukrajina Jednání s představiteli Archivu Bezpečnostní služby Ukrajiny (SBU) a zástupci Velvyslanectví ČR v Kyjevě


13.–17. června 2013, Lotyšsko Účast na konferenci In Commemoration of June 14, 1941, nahrávaní pamětníků protestů proti invazi 1968


11.–14. června 2013, Nizozemsko Účast na mezinárodní konferenci Digital Testimonies on War and Trauma


01.–15. června 2013, Ukrajina Rešerže v užhorodském archivu


28. května – 2. června 2013, Německo Studium archivních materiálů vztahujících se k vybraným představitelům nacistického represivního aparátu (Gestapo, SD) na území tzv. Protektorátu v berlinském Spolkovém archivu (Bundesarchiv Berlin-Lichterfelde)


27.–29. května 2013, Německo Instalace a vernisáž výstavy Praha objektivem tajné policie.


23.–24. května 2013, Slovensko Účast na diskusním semináři 291.284 Odvážných. 25. výročie petície Podnety katolíkov k riešeniu situácie veriacich občanov v ČSSR.


18.–25. května 2013, Ukrajina Projekt Paměť a dějiny totalitních režimů: studium v archivech, rozhovor s pamětníkem, dohoda o dalším výzkumu.


13.–15. května 2013, Polsko Účast na mezinárodní konference Moderní formy připomínání míst totalitní genocidy.


5.–6. května 2013, Izrael Natáčení video rozhovoru s pamětníky v rámci projektu Paměť a dějiny totalitních režimů.


1.–2. května 2013, Rakousko Slavnostní předání ceny SozialMarie 2013 pro Paměť národa.


16. dubna – 1. května 2013, USA Projekt Paměť a dějiny: účast na konferenci The Soviet Gulag, jednání s Olgou Hrubou, pracovní setkání s partnery z Muzea Holokaustu ve Washingtonu, výzkum v archivu Joint Center for Jewish history YIWO.


14.–20. dubna 2013, SRN Studium archivních dokumentů k projektu Od eutanazie k vyhlazení Židů v pobočce Bundesarchivu v Ludwigsburgu.


8.–11. dubna 2013, Polsko Setkání s polskými historiky v rámci natočení rozhovoru a dojednání autorské spolupráce pro časopisy Securitas Imperii a Paměť a dějiny. Návštěva konference o přípravě dvoudílné biografie Lecha Kaczynského (aut. kolektiv historiků), návštěva semináře o nové knize prof. Jana K. Žaryna. Natočení rozhovoru s Bronislawem Wildsteinem o polském exilu pro Securitas Imperii (Paměť a dějiny). Rozhovor a jednání s režisérem G. Braunem ohledně promítání jeho filmů v ÚSTR a jeho pozvání na besedu do ÚSTR.


23.–30. březen 2013, Gruzie, Arménie Workshopy v rámci projektu „Establishing and developing the cooperation within the Memory of Nation Network in EPa states“