Oddělení vědy a realizace projektů

Zabezpečuje administraci a koordinaci projektů s externím financováním, a to ve fázích přípravy projektů, řešení projektů a úkonů po skončení řešení projektů; poskytuje metodickou podporu řešitelům projektů a dalším útvarům, které se podílejí na zabezpečení při řešení projektů; vyvíjí úsilí při vyhledávání nových možností zapojení externího financování; provádí evidenci vědecké a výzkumné publikační činnosti zaměstnanců Ústavu; zabezpečuje každoroční sběr dat do národních i mezinárodních databází výzkumu a vývoje; zabezpečuje činnosti související s vědeckovýzkumnou činností Ústavu.


Mgr. LUKÁŠ DIRGA, Ph.D.


Vedoucí oddělení:
lukas.dirga@ustrcr.cz / +420 221 008 278


  • Projektový koordinátor:
    Kateřina Hamplová
    katerina.hamplova@ustrcr.cz / +420 221 008 205

Zpracování podkladů pro externí projekty, vyhledávání vhodných projektových výzev a administrativa spojená s nahlašováním výsledků výzkumu a vývoje do IS VAVAI.

  • Projektový koordinátor:
    Mgr. Júlia Holaňová

Zpracování podkladů pro externí projekty, vyhledávání vhodných projektových výzev a administrativa spojená se stážemi na ÚSTR.