Nový člen Rady Ústavu

Dne 20. března 2008 byl Senátem Parlamentu České republiky řádně zvolen šestý člen Rady Ústavu pro studium totalitních režimů Jan Zahradníček.