Novou předsedkyní Rady ÚSTR je Emilie Benešová

Dosavadní předsedkyni Petrušce Šustrové totiž právě skončilo pětileté funkční období (byla zvolena 30. října 2008). Dr. Emilie Benešová byla předsedkyní Rady zvolena při neveřejném hlasování na 12. jednání Rady dne 29. října 2013.