Nová publikace – Systém sjednocené evidence poznatků o nepříteli (v československých podmínkách)

Systém sjednocené evidence poznatků o nepříteli (Sistema objediněnnovo učeta dannych o protivnike – SOUD, českou zkratkou SSEP) byl ojedinělým projektem přísně tajné databáze nepřátel SSSR a jeho satelitů. Publikace historika Prokopa Tomka přibližuje budování i příklady praktického využití SSEP v Československu v letech 1977–1989.